Serveis i programes

L'SCAI ofereix a les persones immigrades:

  • Informació sobre la seva situació legal, els seus drets i deures i els serveis i recursos als quals poden accedir (empadronament, salut, formació i educació, etc).

  • Tramitació de sol•licituds de permisos de residència i treball i d’altres documents.

  • Suport integral en relació amb les problemàtiques derivades del trànsit migratori.

> Tots aquests serveis s’ofereixen de manera gratuïta. 

Servei de Primera Acollida

Facilita una primera informació i orientació sobre la seva situació administrativa i el nou entorn, els drets i deures que tenen com a persones immigrades, la documentació que necessitaran i, finalment, se’ls hi ofereix una atenció personalitzada per part de l’equip tècnic professional en funció de les seves necessitats.

Servei d'Informació i Assessorament en Estrangeria

Informació, assessorament i suport en la tramitació de documentació d’estrangeria.

Programa d’atenció a persones refugiades i sol·licitants d’asil

Actualment, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) gestiona tres pisos d’acollida a Sabadell, amb una capacitat de 15 places i 4 pisos més a Bellaterra, amb una capacitat de 16 places.

> Els habitatges de Sabadell són cedits en règim de protecció oficial per l’Ajuntament de Sabadell.

Programa d’Acolliment Lingüístic

És un espai de trobada entre els usuaris i usuàries de l’SCAI i de la CCAR i un equip de mestres voluntaris, en el qual s’ofereix un veritable espai d’acollida i de diàleg als alumnes per acompanyar-los en el seu procés d’aprenentatge lingüístic. Al mateix temps, és un espai d’intercanvi cultural molt enriquidor per a tots els participants (mestres i alumnes.)