Què és l'SCAI?

L’any 1994, a Sabadell, un conjunt de persones i algunes entitats van proposar-se iniciar un servei per tal de conèixer, orientar i oferir suport a les persones immigrades d'origen estranger que arribaven a la nostra ciutat. Així va néixer el Servei Ciutadà d'Acolliment als Immigrants (SCAI).

L'any 1998 es constitueix legalment com a coordinadora d’entitats i ofereix diàriament atenció oberta i gratuïta a les persones immigrades de Sabadell i dels municipis de l’entorn comarcal.

L’SCAI, un servei cívic i ciutadà d’acolliment a les persones immigrades fomenta els contactes entre la societat sabadellenca amb persones i grups d'immigrants. L’SCAI treballa amb i per les persones immigrades, procurant ser un punt de trobada de persones autòctones i immigrades sense restriccions ideològiques, ètniques ni religioses, treballant diàriament per la defensa dels drets bàsics de les persones immigrades i de la igualtat de totes les persones tant en drets com en deures, amb independència de la seva situació administrativa.


Les entitats que componen actualment l’SCAI són:

Associació d’Acció Solidària Eulàlia Garriga - Càritas Sabadell - Càritas Diocesana de Terrassa
Carrer de la Salut, 42 - 08202 Sabadell
/ tel: 93 725 55 53 i 93 725 35 00  
http://caritasdtr.org/es

CCOO del Vallès Occidental
Rambla, 75 - 08201 Sabadell
/ tel: 93 715 56 00
http://ccoo.cat/vocc_catc
CCOO

UGT Vallès Occidental
Rambla, 73 - 08201 Sabadell
/ tel: 93 725 76 77 - 93 725 71 54
http://www.ugtvallesocc.cat  
www.ugt.cat

Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat- CEAR - 
Carrer Junta del Comerç, 26 - 08001 Bcn / tel: 93 301 25 39  
www.ccar.cat / www.cear.es

Lliga dels Drets dels Pobles
Carrer de Sant Isidre, 140 (Ca L’Estruch) - 08208 Sabadell
/ tel: 93 723 71 02
www.dretsdelspobles.org/


Composició de la Junta Directiva i Equip tècnic de l'SCAI: 

Junta Directiva:

Presidenta:                               Rita Huybens
Tresorer:                                   Pedro Sánchez (CCOO)                                 
Secretari:                                   Pedro Sánchez (CCOO)
Vocals/Representants:       Miguel Pajares (CCAR-CEAR)                                            
                                                       Estel·la Pareja (CCAR-CEAR)
                                                       Jesús Rodríguez Padilla (UGT)
                                                       Pilar Ribera (Càritas Sabadell)
                                                       Carme Baques Rebull (Càritas Sabadell)
                                                       Núria Jané Castellà (Lliga dels Drets dels Pobles)                                               

Equip tècnic:

Coordinació: Raquel Guerola
Recepció i Primera Acollida: Daniela Durán                                 
Assessorament en matèria d’estrangeria: Babacar Mbaye, Abdelkader El Yaakoubi  i Raquel Guerola
Tècnica de suport a projectes i programes: Clara Domínguez.
Programa d’atenció a persones refugiades i sol·licitants d’asil: Javier Hernando i Mireia Cano
Responsable Departament Econòmic-Comptable: Roser Jiménez


Objectius de l'SCAI:

Els objectius generals de l’SCAI són els següents:

  • L’acolliment integral de les persones immigrades, de forma coordinada amb les entitats i institucions locals i municipals.

  • Promoure la integració de les persones estrangeres i refugiades i vetllar pel desenvolupament dels seus drets com a persones, tot mantenint la pròpia identitat

  • Potenciar activitats que fomentin els valors de la igualtat, la justícia i la convivència.

  • Donar suport a les organitzacions d’immigrants i a les seves iniciatives.

  • La sensibilització de la població respecte als moviments migratoris, a la realitat intercultural i a la participació solidària en l’acolliment.